Home Industrie De 7 fases van een bouwproject

De 7 fases van een bouwproject

Door bouwsuper
De 7 fases van een bouwproject

Grote bouwprojecten verlopen nooit allemaal probleemloos. Bij echte grote klussen komt nou eenmaal zoveel kijken, dat het lastig kan zijn om het overzicht te behouden. In dit artikel bespreken wij de 7 fases waar elk bouwproject doorheen gaat. Aangezien elk bouwproces behoorlijk complex kan zijn, bespreken we waar veel partijen de mist in gaan en zaken vergeten.

1.  De initiatiefase

In de initiatiefase worden de wensen van de opdrachtgever volledig besproken. Het is belangrijk dat er hier volledig duidelijk gemaakt wordt wat de wensen en behoeften zijn. Zo kan het handig zijn om een idee te schetsen van het volledige project. Ook andere zaken zijn in deze fase van het traject erg belangrijk. Vaak worden hier ook budget bepalingen gedaan voor de volgende fases van het project. Om ervoor te zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien, schakelen veel partijen een bouwmanager in, die erop toeziet dat het project succesvol kan verlopen.

Als de budgetbepalingen zijn gedaan en de wensen van de opdrachtgever in kaart zijn gebracht, kan er gekeken worden naar de haalbaarheid van het bouwproject. Het is dan ook zeer belangrijk om hier eerlijk te kijken naar of het project kans van slagen heeft. Als er wordt besloten om door te gaan met het project, komen we aan bij de volgende fase, waar de focus ligt op het ontwerpen.

2.  De ontwerpfase

In deze fase van het project worden de bouwplannen ontwikkeld. Dit betekent dat de eerste belangrijke zaken op papier komen te staan. De wensen van de opdrachtgever worden hier vertaald naar architectonische ontwerpen. Ook worden hier de technische tekeningen gemaakt voor het project en kunnen de eerste bouwvergunningen geregeld worden.

In deze fase kan er ook gekeken worden naar aannemers en leveranciers van de benodigde materialen. Deze fase is erg belangrijk omdat een goede ontwerpfase het verloop van de rest van het project een stuk eenvoudiger maakt. In de ontwerpfase wordt ook gekeken naar de contracten die getekend moeten worden door de opdrachtgever, aannemers of andere betrokken partijen.

De ontwerpfase

3.  De aanbestedingen

De aanbestedingen worden gedaan in fase 3 van het bouwproject. Hier worden definitieve offertes aangevraagd, nadat er in de ontwerpfase al een kleine scan is gedaan van mogelijke leveranciers. Hier kan besloten worden met welke verschillende externe partijen er in zee wordt gegaan.

Wanneer de volledige contractonderhandelingen zijn gedaan, kunnen door de betrokken partijen de bouwovereenkomsten worden getekend. Dit is de officiële start van de samenwerking tussen de opdrachtgever, aannemers en de nodige leveranciers.

4.  Uitvoeringsfase

Na veel onderhandelingen, brainstormsessies en overleggen, start in fase 4 de fysieke bouw en de constructie van het project. Dit betekent dat het project daadwerkelijk van start gaat. Dit betekent naast het fysiek bouwen, dat er goed gelet moet worden op projectbeheer en er toezicht wordt gehouden op de voortgang. Daarnaast is het zeer belangrijk dat er genoeg kwaliteitscontroles worden gedaan tijdens het project. Op deze manier zorg je ervoor dat je bij de oplevering niet tegen onaangename verrassingen aanloopt.

Naast de kwaliteit van het opgeleverde werk, is misschien nog wel veel belangrijker de veiligheid op de bouwplaats. Dit betekent dat er goed moet worden gelet op de veiligheid van het personeel op de bouwplaats, maar ook dat het project veilig is bij oplevering. Zorg er dus altijd voor dat er genoeg controles worden uitgevoerd. Ook is het in deze fase belangrijk om op het budget te letten. Het kan in grote bouwprojecten snel voorkomen dat er ruim over budget gegaan wordt. Om dit te voorkomen is het zaak om tijdens het project de budgetten goed in de gaten te houden.

5.  De oplevering van het project

In de opleveringsfase van een bouwproject bereikt het project zijn eind. Deze cruciale fase omvat de laatste inspecties en tests om ervoor te zorgen dat het gerealiseerde project voldoet aan de vooraf vastgestelde specificaties en normen. Alle systemen en faciliteiten worden in bedrijf gesteld, wat betekent dat alles van elektrische systemen tot sanitair wordt getest en operationeel wordt gemaakt. Daarnaast is het tijd voor de overdracht van belangrijke documentatie, handleidingen en garanties aan de eigenaar, zodat zij het project effectief kunnen beheren en onderhouden. Deze fase is essentieel om het project succesvol af te ronden en te zorgen voor een soepele overgang naar de volgende fase, de een na laatste fase van het project.

6.  De aanpassingsfase

De een na laatste fase is de periode na de oplevering van het bouwproject, waarin het gebouw of de faciliteit daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Tijdens deze fase wordt de focus verschoven naar het beheer, onderhoud en gebruik van de nieuwe constructie. Dit omvat het inbedrijf stellen van alle systemen en faciliteiten, regelmatig onderhoud en inspecties uitvoeren, en ervoor zorgen dat alle systemen en faciliteiten correct functioneren.

Het personeel dat verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer van het gebouw kan tijdens deze fase worden getraind om effectief om te gaan met de systemen en onderhoudsbehoeften. De prestaties van het gebouw worden gedurende deze fase continu gemonitord en eventuele aanpassingen of verbeteringen worden uitgevoerd om de efficiëntie en veiligheid te waarborgen. Kortom, de exploitatiefase is gericht op het waarborgen van de lange-termijn functionaliteit en duurzaamheid van het bouwproject.

7.  De sluitingsfase

In de sluitingsfase wordt het project volledig afgerond. Aangezien de bouw natuurlijk al voltooid is, gaat dit voornamelijk over de financiële afsluiting van het project. Ook wordt het project hier geëvalueerd. Zo wordt er gekeken naar de kosten, de kwaliteit van het opgeleverde project en de prestaties van de betrokken partijen. Als laatste wordt het project officieel overgedragen aan de eigenaar, inclusief alle benodigde documentatie. Al deze stappen samen zorgen voor een zo groot mogelijke slagingskans voor een project.

Related Posts