Home Klustips Het huren van een afvalcontainer

Het huren van een afvalcontainer

Door bouwsuper

Tijdens een renovatie komt veel bouwafval vrij en dit afval dient op de juiste wijze afgevoerd te worden. Voor afvoeren van bouwpuin kan het beste een afvalcontainer gehuurd worden. Er zijn verschillende soorten en maten bouwcontainers, die voldoen aan de gestelde eisen en waarmee bouwpuin op correcte wijze afgevoerd kan worden.

Bepalen van soort afval container
Voordat een afvalcontainer gehuurd wordt, dient gekeken te worden naar het soort bouwafval dat afgevoerd moet worden. Het meeste bouwpuin moet gescheiden worden, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen stenen, cement, chemisch afval en houtafval. De meeste bedrijven stellen duidelijke regels omtrent het afval dat in een bepaalde soort container gedaan mag worden.

Afmeting van de container
Daarnaast moet de inhoud overeenkomen met de hoeveelheid af te voeren puin, waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat containers slechts tot een bepaalde hoogte gevuld mogen worden. Dit heeft vooral te maken met veiligheid. Een goede inschatting maken van de hoeveel bouwafval is van groot belang voor het bestellen van het juiste formaat container.

Wettelijke regels voor het plaatsen van een container
Er zijn een aantal wettelijke voorschriften die in acht genomen dienen te worden voor het plaatsen van een afvalcontainer. In de meeste gevallen kan volstaan worden met het melden van het feit dat er een puincontainer geplaatst zal worden, zeker als de container korter dan vier weken op dezelfde plaats staat. Omdat de regels echter per gemeente kunnen verschillen is het beter om vooraf te informeren en indien nodig een vergunning aan te vragen voor het huren van een afvalcontainer.

Bestellen van de container
Het bestellen van een afvalcontainer kan makkelijk en eenvoudig online. Houd er wel rekening mee dat de container afgeleverd wordt per vrachtwagen, er dient dus voldoende ruimte vrij te zijn voor het plaatsen van de container en het veilig manouvreren van de vrachtwagen die de afvalcontainer levert.

Related Posts