Home Klustips In welke steden wordt het meeste verhuisd?

In welke steden wordt het meeste verhuisd?

Door bouwsuper
amsterdam

Nu de economische activiteit weer sterk toeneemt, neemt ook het vertrouwen in de huizenmarkt weer verder toe. Dit resulteert in steeds meer verhuizingen in het hele land. Toch zitten er wel degelijk regionale verschillen tussen de regio’s in Nederland. Zo zien we dat er in Nederland veel meer verhuisd wordt in de Randstad dan in de periferie. Lees hieronder meer over de steden waar het meest verhuisd wordt.

Totaal aantal verhuizingen in Nederland

In 2015 zijn er ongeveer 700.000 huishoudens verhuisd. De cijfers van 2016 zijn nog niet definitief, maar lijken weer ongeveer 7% hoger uit te vallen. Toch zijn er binnen deze algemene cijfers ook een aantal bijzondere regionale verschillen en verschillen tussen bevolkingsgroepen. Een aantal voorbeelden van deze verschillen zijn hieronder opgenomen:

De verhuizing van Amsterdam naar Amstelveen wordt het meeste gedaan

In het jaar 2015 verhuisden meer dan 3000 mensen van Amsterdam naar Amstelveen. Een verhuizing vanuit de stad Amsterdam naar het bijgelegen Amstelveen wordt met name uitgevoerd door huishoudens die zich gaan settlen. Sowieso is Amstelveen erg populair om naartoe te verhuizen. In 2015 zijn er 31% meer huishoudens naar Amstelveen verhuisd dan vice versa. Overigens is het zeker niet zo dat er een leegloop is vanuit de hoofdstad. Na Amstelveen is Amsterdam namelijk de meest populaire stad om naartoe te verhuizen. Veel mensen die naar Amsterdam komen, verhuisden vanuit studentensteden zoals Utrecht en Rotterdam, maar ook steden als Almere, Den Haag en Amstelveen zorgen voor veel nieuwe inwoners voor Amsterdam.

Overigens is het ook opvallend dat er vrij veel kleine gemeentes blijven groeien. Ook hierbij is de omgeving van Amsterdam erg populair. Veel mensen verhuizen vanuit Amsterdam namelijk naar Blaricum of Hilversum en Bussum. Ook Katwijk blijkt een aantrekkelijke stad te zijn om naartoe te verhuizen. Veel mensen verlaten de stad Leiden om in het rustiger gelegen Katwijk aan Zee te gaan wonen.

Een ander grappig en zinvol feit om te weten is dat de meeste mensen niet heel ver verhuizen. Meer dan 60% van de verhuizingen vindt plaats binnen dezelfde provincie. Nog eens 27% verhuisde naar een direct aangelegen provincie.

Twintigers verhuizen het meest

Niet alleen regionaal zijn er verschillen tussen de verhuizingen, maar ook qua demografie zijn er grote verschillen. Zo verhuizen met name veel 20-egers. Meer dan 30% van het totaal aantal verhuizingen wordt gerealiseerd door twintigers. Niet heel vreemd gezien het feit dat de jong volwassenen dan het ouderlijk huis inruilen voor een studentenflat of een appartement. Veel van de jongeren verhuizen dan ook naar de traditionele studentensteden. Maar ook onder de niet-studerende jongeren zijn steden populairder dan dorpen. In een latere levensfase zien we juist dan er weer een stroom naar de dorpen toe.

Veel van deze stromen in de verhuizingen zijn dus logisch te verklaren door enerzijds leeftijd en anderzijds economische activiteit in de steden. Voor de portemonnee maakt het overigens ook significant uit hoe de verhuisstromen lopen. De prijzen van huizen in Amsterdam zijn significant meer gestegen dan in andere steden.

Related Posts