Home Klustips Goed begonnen, half gewonnen: de meest efficiënte manier om te klussen

Goed begonnen, half gewonnen: de meest efficiënte manier om te klussen

Door bouwsuper

Klussers weten maar al te goed dat (ver)bouwprojecten grote hoeveelheden afval opleveren waar ze tot hun knieën in kunnen komen te staan zelfs tot hun kin als ze niet goed opletten! Daarom is een goede voorbereiding het halve werk. Een scherp oog voor detail en het volgen van cruciale stappen in de juiste volgorde maken het project overzichtelijk.

Ook de keuze van de juiste afvalbak is heel belangrijk. Dit hangt onder andere af van de omvang van de klus en de weg te gooien materialen. Ook de beschikbare ruimte voor de container speelt een rol. In het volgende stappenplan kijken we naar de meest efficiënte opeenvolging van fasen en de keuze van de juiste afvalcontainer.

Stap 1: Wat moet er verbouwd worden?

Behalve de vraag ‘wat’ is er tevens een kwestie van ‘hoe’. Is het een klus die zelfstandig uit te voeren valt? Is er hulp nodig van familie, vrienden of zelfs professionals? Welk deel van de te vervangen structuur kan blijven staan? Geeft een verbouwing een negatieve of juist positieve meerwaarde aan de woning? Welke materialen worden verwijderd en welke komen ervoor in de plaats? Dit zijn allemaal zaken die nauwkeurig afgewogen moeten worden. Bovendien is een gedetailleerd plan uittekenen heel verstandig, bijvoorbeeld in de vorm van een puntsgewijs stappenplan dat naar eigen inzicht kan worden ingevuld. Ook het (laten) maken van een nauwkeurige bouwtekening bevelen we van harte aan. Kortom: eerst denken, dan doen!

Stap 2: Wat mag het kosten?

Zodra het plan van aanpak wordt opgesteld, is het belangrijk om te weten hoeveel geld er aan het project besteed kan worden. Allereerst raden we aan na te gaan welk gereedschap er al voorhanden is en wat er allemaal nog aangeschaft moet worden. Datzelfde geldt voor werkkleding maar uiteraard ook voor het benodigde bouwmateriaal en de huurkosten van zwaardere apparaten en eventuele vakmensen voor de lastige klussen. En natuurlijk voor de container waarin al het bouwafval gedeponeerd dient te worden!

Stap 3: Het financiële plaatje

Is het persoonlijke budget niet toereikend? In dat geval is lenen een optie. Als de kosten compleet de pan uit rijzen, is een heroverweging aan te raden. Is de verbouwing echt, echt nodig? En is de investering de moeite waard als het huis later verkocht moet worden?

Bovendien zijn er verschillende aanpassingen waar een vergunning voor moet worden aangevraagd. Dit is vaak bij een aanbouw het geval. Sinds 1 oktober 2010 heet een bouwvergunning voluit ‘omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’. Indien nodig is deze digitaal bij de lokale gemeente aan te vragen. Dit geldt ook voor vergunningen die, in slechts zeer uitzonderlijke gevallen, zijn vereist voor het plaatsen van een afval- of puincontainer.

Stap 4: Alles in goed overleg

We willen hier niet neerbuigend gaan doen maar voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen. Daarom is een goede overeenstemming met de directe omgeving noodzakelijk. Niet alleen moeten klussers goed met hun partners doorspreken of er overeenstemming is met het plan. Uitgebreide aanvullingen op de woning die van invloed kunnen zijn op de leefkwaliteit van uw buren moeten met hen doorgenomen worden. Denk hierbij aan een dakkapel of andere vorm aanbouw die hun uitzicht of opvang van zonlicht belemmert. In deze laatste fase voor de uitvoering is het bovendien slim om te kijken of er mogelijkheden zijn voor kostenbesparing en of er haken of ogen zitten aan het ontwerp die verbeterd kunnen worden. Alles naar wens? Dan kan de verbouwing beginnen!

Stap 5: Aan de slag

Zodra het project écht van start gaat, is idealiter alles in gereedheid gebracht. De juiste mensen zijn aangetrokken om de klus tot een goed einde te brengen, het nodige gereedschap is aanwezig en een cruciaal onderdeel om voldoende werkruimte te behouden is geleverd: de container.

Verbouwingen maken namelijk veel los bij mensen. Maar nog meer bij de aan te passen constructies zelf! Geen zorgen, want niet alleen tranen kunnen opgevangen worden. Ook voor het vrijgekomen afval bestaat een geschikte plek.

Eén van de punten in stap 1 is kijken naar welke materialen er verwijderd moeten worden. Dat is van groot belang, omdat hieruit duidelijk wordt welke soort container er voor de verbouwing vereist is. Een metamorfose van de badkamer gaat bijvoorbeeld een stuk efficiënter als er een puinbak aanwezig is. Er zijn echter beperkingen voor de afvalsoorten die hierin tijdelijk opgeslagen mogen worden. De volgende regels gelden voor de puinbakken die te huur zijn bij RegioContainer:

Toegestaan in de puinbak:

 • Keramische producten (waaronder WC-potten en wasbakken)
 • Hard steen (bijvoorbeeld beton en dakpannen)
 • Tegels
 • Maximaal 5% zand

Niet toegestaan in de puinbak:

 • Gips, gasbeton en ander zacht gesteente
 • Asbesthoudende materialen
 • Asfalt
 • Vloeibaar beton
 • Overig vervuilend materiaal

Voor grotere en algemenere klussen wordt een afvalcontainer huren aangeraden. Hierin kunnen onder andere hout, steen, grofvuil en sloopafval in worden geworpen. Voor koelkasten, rubberen banden en asbest blijft de milieustraat een vast verzamelpunt. En ja, da’s ook afval maar we moeten toch onderscheid maken, hè?

Toegestaan in de afvalcontainer:

 • Bouw- en sloopafval
 • Huisraad en grofvuil
 • Steenmateriaal
 • Gasbeton en schoon puin
 • Hout
 • Maximaal 5% zand

Niet toegestaan in de afvalcontainer:

 • Dakleer
 • Rubberen banden
 • Chemisch afval
 • Koelkasten en vriezers
 • Asbesthoudende materialen

Het formaat van de container hangt, zoals in stap 1 aangegeven, grotendeels af van de omvang van de klus en de beschikbare ruimte voor de container.

Stap 6: Oplevering

De laatste stap begint al tijdens de verbouwing zelf. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een aannemer, is het niet te aan te raden om als klant achterover te leunen en het werk aan hem of haar over te laten. Ons advies is om goed op het hele proces te blijven zitten om te zien of alles naar tevredenheid gebeurt. Dit kan het verschil zijn tussen een oplevering van hoge en matige of zelfs slechte kwaliteit.

Related Posts