Home Klustips Diverse lasmethodes

Diverse lasmethodes

Door bouwsuper

Lassen is het verbinden van materialen waarbij het moedermateriaal wordt samengevoegd met het verbindingsmateriaal op de verbindingsplaats door middel van druk en/of warmte. Er zijn diverse methodes om te lassen en wij zullen er in dit artikel een aantal uitlichten.

Smeltlassen

Door toevoer van warmte wordt het moedermateriaal vloeibaar gemaakt. Er kan gebruik worden gemaakt van druk of verbindingsmateriaal. Om te voorkomen dat er scheuren in het metaal komen, of dat het metaal veroudert, dient tijdens dit proces contact met zuurstof en stikstof te worden voorkomen.

Gebruik kan worden gemaakt van lasgas, een zogenaamd beschermgas (bij MIG/MAG lassen) of slak (het lassen met een beklede elektrode, onder poederdek lassen). Maar ook kan in combinatie van beide worden gelast. Een slak ontstaat door de bekleding van de elektrode of vulling van de draad. In de bekleding of vulling zijn de stoffen Silicium, Mangaan, Aluminium of Calcium aanwezig, zij zorgen bij het smelten van het metaal dat de aanwezige zuurstof een slak wordt.

Druklassen

Bij deze manier van lassen wordt geen gebruik gemaakt van een verbindingsmateriaal. Een verbinding tussen het materiaal komt tot stand door toevoeging van druk. Bij druklassen maakt men onderscheid tussen warmdruklassen en kouddruklassen.

Warmdruklassen
Tijdens dit proces wordt naast warmte een geringe druk toegepast, zodat het te verbinden materiaal zachter wordt gemaakt. Te denken valt hierbij aan: stiftlassen, lassen van deuvels, puntlassen of rollassen.

Kouddruklassen
Tijdens dit proces wordt onder hoge druk gelast. Het te verbinden materiaal is koud. Kouddruklassen komt in de constructiebranche nauwelijks voor.

De Gamma geeft verder nog tips voor elektrisch lassen. Er zijn ook speciale cursussen die je kunt volgen om de verschillende lastechnieken goed te beheersen. Belangrijk is dat je veilig te werk gaat. Een goede lashelm is hierbij onmisbaar.

Related Posts